עדכון טכני על צמדי מט"ח עיקריים, ל 17-03-19.

עדכונים לקראת השבוע הקרוב :

USD/ILS – EUR/USD – GBP/USD – USD/CAD – USDJPY – AUD/USD'

(לחיצה על הגרף מגדילה אותו למצב קריאה).

שקל דולר שבועי:

איורו דולר שבועי:

איורו דולר יומי:

פאונד דולר יומי:

קנדי דולר יומי:

אוסטרלי דולר יומי:

 

דולר יין:

 

 

עדכונים טכניים על צמדי מט"ח עיקריים, 10-03-19

עדכונים לקראת השבוע הקרוב :

USD/ILS – EUR/USD – GBP/USD – USD/CAD – USDJPY – AUD/USD'

(לחיצה על הגרף מגדילה אותו למצב קריאה)

דולר – שקל ,טווח שבועי:

איורו דולר שבועי:

איורו – דולר יומי:

פאונד – דולר יומי:

דולר-דולר קנדי יומי:

אוסטרלי- דולר :

דולר -יין :

 

עדכונים טכניים על צמדי מט"ח עיקריים ל 04-03-19.

עדכונים טכניים שבועיים על צמדי מטח עיקריים והם…:

USD/ISL  – EUR/USD – GBP/USD – USD/JPY – USD/CAD –AUD/USD

(לחיצה על הגרף מגדילה אותו)

 דולר שקל שבועי:

איורו דולר שבועי:

איורו דולר יומי:

פאונד דולר יומי:

אוסטרלי דולר יומי:

דולר דולר קנדי:

דולר יין יומי: